בוררות וגישור

 
בורר מוסמך

הח"מ משמש כבורר מוסמך בעל נסיון בתחומים רבים.


גישור

בוגר קורס גישור + פרקטיקום.