חקירות

 
חקירות פליליות

איתור גניבות במוסדות, במפעלים ופרטיים המבוצעות מתוך העסק. או ע"י גורם חיצוני. שיטות העבודה כוללות שימוש בעזרים טכניים מיוחדים, השתלת עובדים, הטמנת פתיונות, צילומי וידאו, הקלטות חוקיות וכל זאת לצורך הבאתם לצורך הבאתם כראיות למשטרה ו/או לבית משפט.


חקירות כלכליות

חקירה מקיפה ודיווח מפורט על פעילות: חברה/ עסק, בעלים, שותפים, בעלי מניות, מבנה מניות של החברה ומנהליה, בדיקת נכסים פרטיים וחברות בארץ ובחו"ל, לצורך הטלת עיקולים/ שעבודים, לאבטחת גביית חובות, בדיקת ריגול תעשייתי.


איתור אדם/רכוש

איתור נמלטים, חייבים, סרבני גט וקרובי משפחה בארץ ובחו"ל, איתור רכוש אישי/עסקי של חייבים בעבר ובהווה.


בדיקת עובדי חוץ בקיבוצים והצהרות אמת

משרדינו פעיל ובעל נסיון מזה שנים רבות בבדיקת עובדי חוץ בקיבוצים, בדיקת אמיתות דיווח משכורות, בדיקת נדל"ן, מכוניות, דירות בבעלותם המושכרות המהוות הכנסה נוספת, הצהרת הכנסות שנתיות, חסכונות, קרנות, ביטוחים וכדו'


חקירות אישות

חקירה, מעקבים, תצפיות אחר בני זוג והבאת ראיות לבית דין רבני/בית משפט לעינייני המשפחה.


חקירות ביטוח ונזקי גוף

חקירות ביטוח בכל הקשור לתביעות רכוש וכל חקירה בנושא הנדרשת ע"י חברת הביטוח. כמו כן מעקבים וחקירות סמויות אודות נזקי גוף.